BERITA

 • Sekilas Tentang K.H Idris Jamsaren

  Sekilas Tentang K.H Idris Jamsaren

  Sekilas Tentang K.H Idris Jamsaren

  K.H. Idris Jamsari merupakan penerus kepengasuhan Pondok Pesantren tertua di Solo yakni Pondok Jamsaren yang didirikan pada tahun 1750 pada masa Paku Buwono IV. Pengasuh pertama adalah Kyai Jamsari dari Banyumas, setelah beliau wafat kepengurusan Pondok digantikan oleh putranya  Kyai Jamsari II. Karena banyak Kiai yang diburu dan ditangkap oleh Belanda maka Kiai Jamsari II melarikan diri, ada yang mengatakan beliau melarikan diri Kediri tepatnya di desa Jamaren Kecamatan Pesantren.

  Kemudian Pesantren Jamaren mengalami kekosongan  sekitar 50 tahun lamanya. Disaat seperti itu munculah K.H. Idris yang berasal dari Klaten menghidupkan kembali situasi Pondok tepatnya pada tahun 1878. Pada masa K.H Idris Pesantren Jamaren mengalami perkembangan yang sangat pesat.

  K.H Idris merupakan cucu Ulama besar dari Klaten yaitu Kyai Imam Rozi pendiri pesantren Singo Manjat dari desa Tempursari, Ngawen, Klaten. Kiai Imam Razi adalah putra Kiai Maryani bin Kiai Wirononggo II bin Kiai Wirononggo I bin Kiai Singo Hadiwijoyo bin Kiai Tosari bin Kiai Ya’kub bin Kiai Ageng Kenongo. Ia lahir pada tahun 1801 M. Sejak kecil ia belajar agama dari ayahnya, Kiai Maryani, kemudian berguru kepada Kiai Rifai, yang sekarang makamnya ada di Gathak Rejo, Drono Klaten. Ia juga berguru kepada Kiai Abdul Jalil Kalioso bersama Kiai Mojo, Penasihat Pangeran Diponegoro.

  Kiai Imam Rozi adalah sahabat karib dari Kiai Jamsari II. Beliau wafat pada tahun 1872 dalam usia 71 tahun dan dimakamkan di Tempursari. Pengelolaan Pondok Pesantren Singo Manjat diteruskan oleh menantunya, yang merupakan ayah dari K.H Idris yakni Kiai Zaid.

  K.H Idris Jamaren merupakan seorang mursyid Thariqoh Syadziliyah. Thariqoh Syadziliyah sendiri muncul di Pulau Jawa baru pada abad 19, ketika para santri Jawa yang sebelumnya belajar di Makkah dan Madinah kembali pulang ke tanah air. K.H Idris Jamaren termasuk generasi awal pembawa Thariqoh Syadziliyah di tanah Jawa bersama Syaikh Ahmad Nahrawi Muhtaram Al-Banyumasi ulama Haramain yang berasal dari Banyumas. Mereka berdua mendapatkan ijazah kemursyidanya didapatkan dari Syekh Shalih seorang mufti Madzab Hanafi di Mekah.

  K.H Idris Jamaren menurunkan ijazah kemursyidanya kepada keponakanya sendiri     dan juga pengasuh pesantren Singo Manjat generasi keempat yaitu K.H.R Abdul Mu’id Tempursari. Kemudian K.H Mu’id memberi ijazah pada K.H.R Ma’ruf Mangunwiyoto yang bermukim di Kampung Jenengan Solo dan K.H Idris Kacangan Boyolali. Sedangkan teman seperguruan K.H. Idris, Syaikh Ahmad Nahrawi Muhtaram Al-Banyumasi memberikan ijazah kemursyidanya kepada K.H. Muhammad Dalhar, Watucongol, dan Kiai Siroj, Payaman, Magelang, K.H. Ahmad, Ngadirejo, Klaten, Kiai Abdullah bin Abdul Muthalib, Kaliwungu, Kendal dan Kiai Abdurrahman, Sumolangu, Kebumen.

  Selain belajar Thoriqot pada pada Syekh Shalih seorang mufti Madzab Hanafi di Mekah, beliau juga pernah berguru kepada K.H. Shaleh Darat, seorang ulama yang ahli tafir yang belajar ke Mekah pada Syeikh Ahmad Zaini Dakhlan, ulama besar ahli fikih dan mufti madzhab Syafi’i di Masjid al-Haram serta penulis banyak kitab fikih. Syeikh Muhammad al-Muqri , Syeih Muhammad Sulaiman Hasbullah, Syeikh Shalih az-Zawawi (mursyid Tarekat Naqsabandiyah) , Syeikh Ahmad Nawawi, Syeikh Zahid, Syeikh Umar asy-Syani, Syeikh Yusuf Masri dan Syeikh Jamal, mufti madzhab Hanafi di Mekah

  Dari keterangan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya K.H. Idris Jamaren merupakan keturunan ulama besar serta berguru pada ulama-ulama besar pula, maka tidak mengherankan apabila banyak para santri  yang berdatangan untuk nyantri pada beliau dan kebanyakan santrinya menjadi ulama-ulama besar.  Adapun santri-santri yang pernah belajar pada belaiu adalah sebagai berikut.

  1. K.H. Maksum Lasem pendiri Pesantren al-Hidayat, Rembang
  2. K.H. R. Abdul Fatah pendiri Pesantren Mangunsari, Tulungagung
  3. K.H. Mansyur pendiri Pesantren Al-Mansyur Klaten
  4. K.H.R Dimyati pendiri Pesantren Termas, Pacitan
  5. K.H. Arwani Amin pendiri Pesantren Yanbu’ul Qur’an Kudus.
  6. K.H . Ahmad Abdul Hamid Pengasuh Pesantren al-Hidayah Kendal
  7. K.H Abdul Hadi Zahid pengasuh Pesantren Langitan, Tuban.
  8. K.H.R Abdul Mu’id pengasuh Pesantren Singo Manjat, Klaten
  9. K.H.Abdul Syukur, kakek dari KH.Imam Muzani pendiri Pesantren Darussa’adah, kebumen
  10. KH Abdullah Syathori pengasuh Pesantren Dar al-Tauhid al-Islami, Cirebon
  11. Prof. K.H.R. Muhammad Adnan, pendiri PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri), kini UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus menjadi rektornya yang pertama.
  12. KH. Ahmad Rukyat pengasuh Pesantren APIK Kaliwungu, Kendal
  13. K.H Idris Kacangan Boyolali, mursyid Thariqoh Syadziliyah
  14. K.H. Yasin Jekulo pendiri Pesantren Mbareng, Kudus.
  15. K.H. Ahmad al-Hadi pendiri Pesantren pertama di Bali
  16. KH Masykur, Menteri Agama pada Kabinet Amir Syarifuddin (1947), Kabinet Presidenssil Moh. Hatta (1948), Kabinet VII Negara RI, Kabinet Darurat dan Komisariat PDRI (1949), Kabinet Hatta (1949) dan Kabinet Peralihan RI

   

  SEJARAH AWAL PONDOK JAMSAREN

  Pondok Pesantren yang bernama Pondok Jamsaren itu berada di jalan Veteran No. 263 Serengan Solo. Mengenai adanya sebutan bahwa pondok ini merupakan pondok tertua di tanah Jawa barangkali memang ada benarnya. Pasalnya menurut catatan sejarah Pondok ini didirikan pada masa Paku Buwono IV atau tepatnya pada tahun 1750 Masehi.

  Pada awalnya pondok pesantren yang didirikan pada masa pemerintahan Paku Buana IV ini merupakan surau kecil. Pada waktu itu Sinuhun Paku Buana IV mendatangkan beberapa ulama besar pada masanya seperti Kyai Jamsari dari Banyumas, Kyai Hasan Gabudan dan beberapa Kyai besar lainnya. Pengambilan nama Jamsaren yang melekat pada pondok ini diambil dari tempat tinggal Kyai Jamsari pada masa dulu. Dan hingga sekarang nama Jamsaren tersebut tetap dibiarkan melekat pada nama pondok agar sejarah bagaimana pondok ini berdiri tetap terjaga.

  Sejarah mencatat bahwa pendirian  pondok ini tidak bisa lepas dari peran Sinuhun Paku Buana IV yang ingin memasukkan nilai-nilai islam dalam kebudayaan masyarakat Solo yang pada waktu itu masih kental akan nilai Hindu-Budha serta animisme dan dinamisme. Untuk memasukkan nilai-nilai agama islam pada masyarakat Solo maka dipanggilah Kyai Jamsari dari Banyumas untuk menyebarkan agama islam di wilayah Solo. untuk menjalankan amanat dari sng raja lalu Kyai Jamsari mendirikan sebuah surau dan mengajarkan agama islam kepada seluruh lapisan masyarakat. baik itu masyarakat umum, kalangan pejabat, bahkan hingga kalangan bangsawan istana.

  Dalam perjalanannya dari awal berdiri hingga sekitar tahun 1800 pondok ini berjalan sebagaimana mestinya. Pada awalnya lokasi pondok hanyalah berupa surau kecil yang berada di dekat rumah kyai Jamsari. Namun karena banyak santri yang merasa cocok dengan ajaran yang dibawa oleh sang kyai lalu banyak pendatang yang mendirikan rumah disekitar surau tersebut. Sehingga pada akhirya terbentuklah sebuah perkampungan. Perkampungan tersebut lalu dinamai dengan nama “Jamsaren” yang memiliki arti tempat tinggal Kyai Jamsari.

  Namun sayangnya, meskipun pernah disinggahi banyak ulama besar Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), Pondok Jamsaren hampir tak terlihat lagi kultur ke-Aswajaannya. Hal ini menurut penghulu kraton disebabkan karena pada perkembangannya jarang ada ulama, khususnya dari golongan ulama Aswaja, yang mau mendekat ke kraton, seperti yang dilakukan wali songo atau ulama kraton zaman dulu.

  “Ada semacam terputusnya rantai mata sejarah pada pondok ini,” kata Tafsir Anom, KRT Muh. Muhtarom kepada NU Online, Sabtu (9/2) lalu.

  Pondok Jamsaren juga pernah mengalami masa vakum. Vakumnya pondok pada 1830 disebabkan terjadinya operasi tentara Belanda. Operasi itu dimulai lantaran Belanda kalah perang dengan Pangeran Diponegoro pada 1825 di Yogyakarta. Karena kalah, Belanda melancarkan serangkaian tipu muslihat dan selanjutnya berhasil menjebak Pangeran Diponegoro. Karena itu pada 1830, para kiai dan pembantu Pangeran Diponegoro di Surakarta dan PB VI bersembunyi dan keluar dari Surakarta ke daerah lain, termasuk Kiai Jamsari II (putra Kiai Jamsari) dan santrinya.

  Setelah Kyai Jamsari wafat, tampuk kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh Kyai Jamsari II, anak kandungnya. Pada masa pengasuhan Kyai Jamsari II ini bersamaan dengan pergolakan besar di tanah Jawa yang disebabkan pemberontakan Diponegoro terhadap bangsa Belanda. Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo merupakan seorang putra dari Sultan Hamengkubuwono III yang berasal dari keraton Yogyakarta. Perang yang digelorakan oleh Pangeran Diponegoro dsebut-sebut merupakan salah satu perang yang terbesar yang pernah terjadi diatas tanah jawa maka tak heran apabila ada sebagian orang yang menyebutkan bahwa perang yang digelorakan oleh Pangeran Diponegoro ini juga disebut sebagai Perang Jawa.

  Meskipun tidak ada dukungan secara resmi dari pihak keraton, namun sejumlah kerabat sang pangeran dari Keraton Yogyakarta turut membantu perjuangan Diponegoro. Sedangkan Keraton Surakarta di bawah Susuhunan Paku Buwono VI secara resmi memberikan dukungan dana dan pasukan.

  Sedangkan kekuatan paling menentukan pada perjuangan Diponegoro adalah dukungan massif para Kyai dari berbagai daerah. Mereka yang memberikan perlindungan dan bantuan bala pasukan di berbagai daerah medan pertempuran. Salah satu pendukung utama Diponegoro dari kalangan ulama adalah Kyai Jamsari II dari Solo, selain nama-nama ulama terkenal lain seperti Kyai Mojo (Solo), Kyai Yahudo (Magelang), Kyai Imam Rozi (Klaten) dan lain-lainnya.

  Setelah perang Diponegoro berhasil dipadamkan, Belanda melakukan penangkapan dan pengasingan terhadap para tokoh pemberontakan. Diponegoro diasingkan ke Sulawesi Selatan, Paku Buwono VI diasingkan ke Ambon, Sentot Prawirodirjo diasingkan ke Sumatera Selatan, Kyai Mojo dan sejumlah Kyai lainnya yang tertangkap diasingkan ke Tondano, Sulawesi Utara.

  Ketika perang yang digelorakan oleh Pangeran Diponegoro berhasil dipadamkan oleh pihak Belanda. Banyak Kyai yang diburu dan ditangkapi selain itu  banyak pula pesantren yang di bumi hanguskan karena tuduhan menyembunyikan ekstrimis, sebutan untuk para pendukung Diponegoro. Dalam kondisi itulah Kyai Jamsari II beserta keluarga dan seluruh santrinya memutuskan untuk meninggalkan pesantren, tanpa diketahui secara pasti dimana tempat mereka bermukim setelahnya. Bahkan hingga saat ini tidak diketahui pasti dimana makam Kyai Jamsari II.

  "Tidak ada informasi mamadai kemana larinya. Namun beberapa tahun terakhir kami mendapatkan kunjungan dari Kediri yang memberi tahu bahwa Kyai Jamsari II lari diri ke Kediri lalu tinggal dan wafat disana. Di Kecamatan Pesantren, Kediri ada desa bernama Jamsaren," ujar Mufti Addin, lurah Ponpes Jamsaren.

  Kompleks dan bangunan pesantren itu kemudian kosong dan terbengkalai hampir selama 50 tahun, hingga akhirnya seorang ulama dari Klaten yang mengurusnya. Ulama itu adalah Kyai Idris, salah seorang keturunan dari Kyai Imam Rozi yang merupakan sahabat akrab Kyai Jamsari II.

  Setelah mengalami kekosongan hampir selama 50 tahun atau tepatnya sejak tahun 1878, Kyai Idris kembali membangun dan mengembangkan Pesantren Jamsaren. Saat ditemukan konddisi pondok dalam keadaan kosong. Melihat hal tersebut lalu beliau berusaha membangun kembali Pondok Pesantren serta mengembangkan ajaran islam di daerah Surakarta.

  Hal pertama yang dilakukan beliau adalah mendirikan mushola dilingkari rumah pondok dari bambu. Kyai menyelenggarakan pengajian dengan  mengajarkan kitab-kitab Al-islam yang berahasa Arab dan telah di terjemahkan dalam bahasa Jawa pegon. Kitab-kitab yang diajarkan oleh sang kyai mulai kitab jurumiyah, sampai alfiyah dan sarah ibnu aqil. Dalam ilmu sorof mula kitab Bina’ sampai maraqul arawah dan kitab syafiyah. Adapun cara mengajarnya dilakukan dengan menggunakan sistem sorogan dan juga blandhongan.

  Di bawah kepemimpinan Kyai Idris inilah Pondok Jamsaren mulai memasuki era keemasan. Hal ini dikarenakan pada masa kepemimpinannyalah pondok ini menjadi sebuah tempat yang menjadi rujukan pesantren di tanah air. Bukan itu saja ribuan santri dari luar negeri dan dari berbagai penjuru Asia Tenggara berguru untuk menimba ilmu di pesantren yang dipimpin oleh Kyai yang terkenal sangat alim dan juga merupakan seorang mursyid Thariqah Sadziliyah tersebut.

  Nama-nama Kyai besar yang ada ditanah jawa pun tercatat pernah menimba ilmu di pesantren Di antara nama-nama besar yang pernah nyantri di Pesantren Jamsaren. Para Kyai tersebut adalah Kyai Mansyur (pendiri Ponpes Al-Mansyur Klaten), Kyai Dimyati (pendiri Ponpes Termas, Pacitan), Syeich Ahmad al-Hadi (tokoh Islam kenamaan di Bali), Kyai Arwani Amin (Kudus), Kyai Abdul Hadi Zahid (pengasuh Ponpes Langitan, Tuban).

  Sekitar tahun 1908 mushola pondok pesantren diganti dengan bangunan masjid dimana hal ini masih berlangsung sampai sekarang. Dan pada tahun 1913 sistem sorogan diganti menjadi sistim kelas dimana masing-masing kelas dibimbing oleh oleh seorang Qori’/Mualim. Bersamaan itu pula Sunan Paku Buana X mendirikan Madrasah Mamba’ul Ulum. Madrasah ini didirikan di samping masjid agung Surakarta.

  Tahun 1923 M, Kyai H.Idris wafat dan dimakamkan di pajang Makam Haji.dan diganti oleh KH. Abu Amar beliau diberi gelar Kyai Jamsari (Kyai Ngabei projowijoto). Ketika dibawah kepimpinan sang kyai baik di Surakarta maupun Indoesia mengalami banyak peristiwa pergolakan. Akan tetapi baik Madrasah Mamb’ul Ulum dan Pondok Jamsaren tetap teguh mencetak kader-kader yang cakap dalam menghadapi tantangan jaman. Baik itu pula saat terjadi penjajahan Jepang. Dua lembaga yang berada di kota Solo ini berperan penting dalam menggembleng angkatan Hisbullah dan Sabilillah yang merupakan barisan depan dalam mempertahankan kedaulatan tanah air dan Republik Indonesia. Para santri pondok pesantren dalam perjuangannya menempuh jalan geriliya dan cara ini dilakukan hingga berakhirnya masa pendudukan Belanda di Indonesia.

  Masa kepemimpinan KH. Abu Amar berlangsung hingga tahun 1965, setelah sang kyai wafat lalu kepemimpinan pondok diteruskan oleh putranya yakni KH. Ali Darokah. KH Ali Darokah memimpin pondok dari tahu 1965 hingga tahun 1997. Dalam memimpin pondok pada kisaran tahun ini KH Ali Darokah dibantu oleh beberapa pengurus pondok. Dimana para pengurus pondok tersebut terdiri atas Lurah Pondok, Sekeraris, Wali Santri Pondok, Staf Pengajar, Staf Keamanan dan Taf’adah.

  Pada awal juli tahun 1997 mendung kelabu kembali memayungi Pondok jamsaren. Pasalnya pada tanggal 8 Juli 1997 sang kyai telah berpulang kerahmatullah. Sang Kyai lalu dimakamkan di Pajang. Sepeninggal sang kyai kepengurusan pondok diserahkan kepada pengurus harian pondok dan pengurus pelaksana harian pondok.

  Pada periode ini selain pengajian sistem kela dengan materi pelajaran agama juga diberi materi pelajaran umum untuk menunjang prestai santri.Tahun pertama santri diwajibkan untuk menghapal juz Amma sebagai salah satu bekal santri dalam kehidupan bermasyarakat kelak. Tahun berikutnya santri diwajibkan menghapal Al-qur'an juz 29,28 dan begitu seterunya hingga khatam 30 juz.

  Sedang pengajian umum pada pagi hari diteruskan oleh Drs.Mohctar Salimi, M . Ag. Sebagai salah satu institusi pendidikan yang telah ditempa oleh perubahan zaman selama berpuluh-puluh tahun, maka dalam mensikapi dunia pendidikan pada dekade ini. Pondok Pesantren Jamsaren menaarkan suatu alternatif istem pendidikan dimana disatu sisi santri digembleng dengan pengetahuanpendidikan agama islam di pesantren, disisi lain santri menuntut ilmu pengetahuan umum di sekolah formal dengan harapan agar kelak menjadi profesional muda yang berjiwa Ulama, Mubaligh, Mujahid dan pemimpin yang berguna bagi bangsa, agama dan negara.

   

  AJARKAN KITAB BERBAHASA JAWA DAN BANYAK LAHIRKAN TOKOH PENTING

  Menurut Lurah Ponpes Jamsaren H Mufti Addin beberapa nama besar pernah lahir dari pondok Jamsaren, di antaranya Munawir Sadzali (mantan Menteri Agama RI), Prof Dr Amien Rais (mantan Ke tua MPR dan mantan Ketua PP Muhammadiyah) dan Miftah Farid (Ketua MUI Jabar). “Materi yang diajarkan di Jamsaren adalah kitab-kitab Al Islam berbahasa Arab dan diterjemahkan dengan bahasa Jawa Pegon (bahasa yang disesuaikan dengan susunan bahasa Arab), seperti Nahwu Shorof, Tajwid, Qiroah, Tafsir, Fiqh, Hadits, Mantiq, Tarikh dan Dmu Tasawwuf,” ujamya.

  Metode pengajaran pun dengan cara sorogan (maju satu per satu), sebagian yang lain dengan cara wekton atau blandongan (cara berkelompok), masing-masing membawa kitab sendiri. “Belakangan ini sistem pengajian sorogan diganti dengan sistem kelas,” paparnya.

  Para santri Jamsaren tidak hanya datang dari Solo dan daerah sekitarnya, tetapi juga datang dari daerah lain di Pulau Jawa, seperti Semarang, Banten, Jombang, dan Mojokerto Dalam perkembangannya, Ponpes Jamsaren kemudian bekeija sama dengan Yayasan Perguruan Al Islam Solo.

  Kini, sebagian besar santrinya adalah siswa SMP dan SMA Al Islam Solo. Ada beberapa aturan ketat yang harus ditaati para santri yang semuanya laki-laki itu, di antaranya tidak boleh merokok dan wajib menaati jam wajib belajar selepas salat Isya hingga pukul 22.30. Pada waktu itu, masing-masing belajar khusus untuk mengulang pelajaran di sekolah. Di antara nama-nama besar yang pernah nyantri Kiai Idris adalah Kiai Mansyur (pendiri Ponpes Al-Mansyur Klaten), Kiai Dimyati (pendiri Ponpes Termas, Pacitan), Syeich Ahmad al-Hadi (tokoh Islam kenamaan di Bali), Kiai Arwani Amin (Kudus), Kiai Abdul Hadi Zahid (pengasuh Ponpes Langitan).

  Bahkan setelah Kiai Idris wafat pada tahun 1923, nama besar Jamsaren masih menjadi rujukan bagi para orangtua untuk mengirim anaknya nyantri. Banyak tokoh besar tanah air merupakan lulusan atau pernah belajar agama secara intens di Jamsaren generasi berikutnya. Sebut saja misalnya Munawir Sadzali (mantan Menag), Amien Rais (mantan Ketua MPR), KH Zarkasyi (pendiri Ponpes Gontor), KH Hasan Ubaidah (pendiri dan pimpinan LDII) serta sejumlah nama lainnya. Jamsaren, sebuah pesantren kuno yang telah menyemai tumbuhnya banyak tokoh di negri ini.

  Tokoh sentral yang terakhir memimpin pesantren ini adalah KH Ali Darokah. Setelah KH Ali Darokah wafat tahun 1997, Jamsaren dipimpin oleh sebuah dewan sesepuh. Sedangkan sebagai pelaksana keputusan, semua kegiatan dipimpin Mufti Addin selaku lurah pondok. Salah satu jejak besar Jamsaren saat ini adalah Yayasan Pendidikan Al-Islam yang didirikan tahun 1926 oleh para alumni dan pengasuh Jamsaren. Lembaga pendidikan ini telah berkembang luas sebagai sekolah favorit di Jawa tengah dan Jawa Timur dari tingkat TK/RA hingga SMA/MA.

  Sedangkan santri mukim di Jamsaren saat ini sekitar 120 santri putra dengan prioritas program tahfidul Qur'an. "Mereka santri mukim disini. Pagi hari akan mengikuti sekolah formal di Al-Islam lalu siang hingga malam tinggal di Jamsaren," ujar Mufti. Untuk mengisi kegiatan pada bulan ramadhan, kata Mufti, setiap tahun Jamsaren selalu mengadakan pesantren kilat untuk anak-anak usia kelas 3 SD hingga 2 SMP. Selain itu setiap bulan ramadhan juga akan digelar pengajian akbar dengan menghadirkan mubaligh dari berbagai kota. Pilihan Jamsaren tidak bergabung ke ormas keagamaan manapun justru memudahkan pesantren ini menjalin hubungan dengan tokoh dan ormas manapun.

  Ada keunikan tersendiri apabila mendatangi pondok pesantren yang tercatat sebagai pondok pesantren yang tertua di pulau Jawa ini. Keunikan tersebut adalah terdapatnya sebuah bangunan masjid yang usianya telah ratusan tahun dan merupakan saksi bisu atas perjalanan pondok ini dari waktu ke waktu. Keunikan tersebut terlihat pada sebuah masjid yang terdapat dalam kompleks pesantren pada masjid tersebut terlihat kerangka atap penyangga masjid yang terbuat dari kayu jati. Kerangka atap tersebut merupakan peninggalan asli dari Pondok Pesantren Jamsaren. Pondok ini telah berdiri sejak era Paku Buana IV dan hingga kini masjid tersebut masih berdiri dengan tegaknya.

  Selain itu ada beberapa bangunan lain yang masih dipertahankan keasliannya, salah satu dari bangunan tersebut adalah rumah kediaman atau ndalem kiai yang saat ini ditempati oleh Nyai Siti Aminah Ali Darokah dan bangunan rumah di depannya yang kini dimanfaatkan sebagai gedung raudatul athfal (RA) atau taman kanak-kanak.

  "Pada bangunan tersebut yang asli sejak didirikan adalah kayu-kayu penyangga utama bangunannya. Sedangkan dinding tembok adalah renovasi dari jaman ke jaman. Bangunan masjid juga telah ditinggikan. Sedangkan dinding dalam bangunan kediaman kiai juga masih kami pertahankan," ujar H. Mufti selaku lurah pesantren. 

   

  SISTEM PENDIDIKAN

  Sistem asal adalah salafiyah. Karena itu, materi yang diajarkan adalah kitab-kitab Islam berbahasa Arab dan diterjemahkan dengan bahasa Jawa Pegon (bahasa yang disesuaikan dengan susunan bahasa Arab), seperti Nahwu Shorof, Tajwid, Qiroah, Tafsir, Fiqh, Hadits, Mantiq, Tarikh dan Ilmu Tasawwuf. Metode pengajaran pun dengan cara sorogan (maju satu per satu), sebagian yang lain dengan cara wekton/wetonan atau bandongan (cara berkelompok), masing-masing membawa kitab sendiri.

  Para santri tidak hanya datang dari sekitar Solo, tetapi juga datang dari daerah lain di Pulau Jawa, di antaranya Tegal, Semarang, Banten, Jombang, dan Mojokerto. Pada 1908, mushala pondok pesantren diganti dengan bangunan masjid tembok dan berlangsung hingga sekarang. Pada 1913, sistem pengajian sorogan diganti dengan sistem kelas (klasikal). Beberapa nama besar pernah lahir dari pondok ini, di antaranya Munawir Sazali (mantan Menteri Agama RI) dan Miftah Farid (Ketua MUI Jabar).

  Dalam perkembangannya, Pondok Pesantren Jamsaren kemudian bekerja sama dengan Yayasan Perguruan Al Islam Surakarta. Kini, sebagian besar santrinya adalah siswa SMP dan SMA Al Islam Surakarta. 

   

  YAYASAN AL-ISLAM JAMSAREN

  Salah satu jejak besar Jamsaren saat ini adalah Yayasan Pendidikan Al-Islam yang didirikan tahun 1926 oleh para alumni dan pengasuh Jamsaren. Lembaga pendidikan ini telah berkembang luas sebagai sekolah favoritdi Jawa tengah dan Jawa Timur dari tingkat TK/RA hingga SMA/MA.

  Sedangkan santri mukim di Jamsaren saat ini sekitar 120 santri putra dengan prioritas program tahfidul Qur'an. "Mereka santri mukim disini. Pagi hari akan mengikuti sekolah formal di Al-Islam lalu siang hingga malam tinggal di Jamsaren," ujar Mufti.

   

  PROFIL MA AL-ISLAM JAMSAREN

  MA Al-Islam Jamsaren Surakarta merupakan Sekolah Menengah Atas berciri khas Islam, madrasah yang memadukan antara kurikulum pendidikan umum (SMA) dan kurikulum pendidikan agama Islam (MA). MA Al-Islam Jamsaren Surakarta berdiri sejak tahun 1942 yang kemudian dinegerikan menjadi MAAIN (sekarang MAN) pada tahun 1967 dan bersamaan dengan itu Yayasan Perguruan Al-Islam tetap konsisten melanjutkan pendidikan MA – SMA Al-Islam. Pada tahun 1989 institusi yang berada di bawah dua naungan tersebut (KEMENAG dan KEMENDIKNAS) dipisahkan menjadi dua :

  MA Al-Islam Jamsaren Surakarta di bawah naungan Kementerian Agama dengan tetap memadukan kurikulum SMA dan MA berada di lokasi Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta Jl. Veteran No. 263 Serengan Solo.

  SMA Al-Islam di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada di Jl. Honggowongso Surakarta.

  Pada awalnya MA Al-Islam dipimpin oleh KH. M. Ma’muri dilanjutkan KH. A. Musthofa, lalu HA. Ruslan, BA; KH. M. Umar Irsyadi, BA; Drs. Kasori Mujahid; H. Mufti Addin, S. Pd. Pada saat ini MA Al-Islam Jamsaren Surakarta dikepalai oleh Muchammad Syafii, S. Pd.

   

  Visi dan Misi

  Visi

  Terwujudnya madrasah yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa mandiri yang didasari pada keimanan dan ketaqwaan

  Misi

  • Mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif yang mengarah pada internalisasi nilai-nilai Al-Qur’an.
  • Mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
  • Mewujudkan lulusan yang cerdas, mandiri dan berakhlak.
  • Mewujudkan SDM pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan yang profesional.
  • Mewujudkan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir.

   

  Kurikulum

  SMA/MA Al Islam Jamsaren Surakarta menggunakan kurikulum Depdiknas 2006 yang secara inovatif direkayasa berdasarkan visi dan misi serta target institusi yang meliputi :

   

  Struktur program kurikulum SMA

  Struktur program pendidikan Agama Islam

  Pendidikan ekstra yang mengarah pada ketrampilan hidup (life skill) seperti: ketrampilan otomotif, ketrampilan, komputer, handicraft dan design tekstil.

   

  Prestasi

  • Juara 1 Seni Kaligrafi Tingkat Pelajar SMA/MA/SMK Se-Solo Raya STAIN Surakarta 2009
  • Atlit Pencak Silat POPDA Solo 2009
  • Demo Produk Kerajinan Gelar Batik Nusantara Jakarta Convention Centre Agustus 2009
  • Juara I Olympiade Geografi se-Jawa Tengah Tahun 2008
  • Juara Harapan 2 Olympiade Matematika MAN-MAS Tingkat Nasional Tahun 2008
  • Juara I I I Olympiade Kimia MAN-MAS Tingkat Nasional 2008
  • Juara I, II, & III Design Batik Kontemporer UMS Tk Jawa Tengah Tahun 2008
  • Juara III Design Baju Batik Danarhadi antar pelajar se-Jawa Tengah Tahun 2008
  • Juara I Beladiri Tapak Suci Putra antar pelajar se-Jawa Tengah Tahun 2008
  • Juara I Beladiri Tapak Suci Putra Putri antar pelajar se-Kota Surakarta Tahun 2008
  • Juara I Cerpen antar pelajar se-Kota Surakarta Tahun 2008
  • Juara I MTQ Pelajar se SOLO Raya Tahun 2008
  • Juara I MTQ dan Tartil Qur'an se-Surakarta Tahun 2008
  • Juara I Nasional PenulisanArtikel- HUT KOMPAS ke 38
  • Lolos seleksi/terpilih sebagai Wartawan Siswa SOLOPOStahun 2008
  • Juara I Olympiade Geografi se-eks Karisidenan Surakarta tahun 2007
  • Lolos Babak 2 Liga Basket SMA/MA HEXOS Extravaganza tahun 2007
  • Libero Terbaik Liga Sepakbola Remaja se-eks Karisidenan Surakarta Tahun 2006
  • Juara I Da'i Remaja se-eks Karisidenan Surakarta Tahun 2006
  • Juara I Tahfidzul Qur'an 20 Juz se-Kota Surakarta Tahun 2006
  • Juara I MTQ Piala Wali Kota- UKMI UNS Tahun 2004
  • Juara I Thropy Hadad Alwi Cinta Rasul Kodia Surakarta Tahun 2003
  • Turut aktif mengikuti expo karya siswa baik tingkat lokal maupun nasional:
  • Expo Pagelaran Sekaten" sejaktahun 2006 hingga sekarang
  • Global Islamic Education Expo" di Semarang tahun 2008
  • Expo "Ngarsopuro Night Market 2009"
  • Aktif membantu kegiatan sosial:
  • Team Tanggap Darurat BencanaAlam -
  • Donor Darah PMI

   

  MTS AL-ISLAM JAMSAREN

  Nama: MTs Al-Islam Jamsaren

  Yayasan: Unit pendidikan dari Yayasan Pesantren Jamsaren Surakarta

  Alamat: Kenteng RT 06/VII Semanggi Pasar Kliwon Surakarta

  Layanan Informasi 

  Telp. 0271.2099444 

  email: mts.jamsaren@gmail.com‎

  Sumber :

  https://sites.google.com/site/pustakapejaten/manaqib-biografi/7ulama-nusantara/kh-idris-jamsaren-solo

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Indeks